Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

"Δεμένη" η ΠΑΕ ΑΕΚ από την Morgan Stanley


Χειροπόδαρα είναι δεμένη η ΠΑΕ ΑΕΚ από την Morgan Stanley όπως φαίνεται από την σύμβαση ενεχυρίασης των μετοχών που φέρνει στην δημοσιότητα η εφημερίδα Goalnews.

Όπως διαπιστώνεται από τα 24 άρθρα της σύμβασης, όσο η ΑΕΚ πληρούσε τις προϋποθέσεις εξόφλησης του δανείου, υπήρχε το ενέχυρο στο 85,02% των μετοχών της ΠΑΕ. Από την στιγμή όμως που η Ένωση κατέστη υπερήμερη της οφειλής η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προβεί σε Αναγκαστική Εκτέλεση των μετοχών, κάτι που σημαίνει από κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ, την πώλησή τους μέχρι –σε κάποιες περιπτώσεις- και την πτώχευση.

Η τράπεζα μπορεί να μην έχει ασκήσει το δικαίωμα αυτό, αλλά φυσικά το γεγονός αυτό δεν μπορεί να παρέχει καμία ασφάλεια για την ΑΕΚ.

Τα βασικά σημεία της σύμβασης

Στα βασικά σημεία της σύμβασης αναφέρεται ότι ως σύνολο το ενεχυριασμένων μετοχών ανέρχεται στο 85.02% και οι επτά μέτοχοι της ΠΑΕ αναφέρονται ως εγγυητές της σύμβασης.

Από εκεί και πέρα στο πρώτο άρθρο της σύμβασης αναφέρεται ρητά ότι ενεχυριασμένες μετοχές σημαίνει τις υφιστάμενες μετοχής, τις επιπρόσθετες και τις νέες μετοχές.

Στο 3,1 άρθρο αναφέρεται… «Έκαστος των ενεχυραζόντων αναλαμβάνει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει στον ενεχυρούχο δανειστή όλα τα υφιστάμενα πιστοποιητικά μετοχών νομίμως επισημειωμένα».

Στο άρθρο 5.2: «Μετά την επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας ο Ενεχυρούχος Δανειστής δύναται χωρίς περαιτέρω συναίνεση ή άδεια των Ενεχυραζόντων να προβεί σε ειδοποίηση γεγονότος που συνεπάγεται την Αναγκαστική Εκτέλεση, κατά την οποία ο Δανειστής θα έχει αποκλειστικό δικαίωμα άσκησης του συνόλου των Δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ενεχυρασμένες μετοχές».

Στο άρθρο 6.2: «Μετά την επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας ο Ενεχυρούχος Δανειστής δύναται χωρίς περαιτέρω συναίνεση ή άδεια των Ενεχυραζόντων να προβεί σε Ειδοποίηση Γεγονότος που συνεπάγεται Αναγκαστική Εκτέλεση».

Πηγή : sport-fm.gr